Fullständiga villkor och regler

Bakgrund 

STHLM city cykel och service AB som äger och driver varumärket Bikepath eftersträvar att kunna erbjuda en hållbar och långsiktig service.

Garanti och efterjustering

BikePath erbjuder garanti och fri efterjustering på allt utfört arbete, garantin gäller på montering eller justering i 6 månader efter följande villkor:

  • Produkten är i samma/ liknande skick som under/direkt efter service.  Förtydling, om du inte använt cykeln märkbart efter service har du rätt till full garanti på jobbet i upp till 6 månader efter servicetillfället. 

En cykel är en relativt komplex produkt att arbeta med, många delar är konstant exponerade och utsätts för slitage, stötar och smuts dagligen. Vår målsättning är att ge dig den bästa möjliga servicen och ibland kan det krävas en efterjustering för att få till det, det är alltså inte ovanligt att en efterjustering rekommenderas. Efterjusteringen sker utan kostnad, ev tillkommande  tvätt eller byte av andra slitagedelar bekostas enligt standardprislista.

Varför behövs efterjustering?

  • Om cykeln är smutsig vid service är det hög risk för att justeringen ej blir 100%, tvätt + ny efterjustering behövs

  • Om slitagedelar behövts bytas ut kan slitaget mellan nytt och gammalt visa sig vara för stor, delen med mer slitage behöver då även bytas

  • Vid byte kan nya delar töjas och förändrar sig aningen efter lite användning, växel och bromsvajrar är bra exempel, efterjustering behövs

Partnerskap

Genom våra partnerskap med andra återförsäljare och leverantörer erbjuds ibland tjänster som utlämning, garantiservice och reklamationshantering. BikePath ansvarar för produkter och tjänster sålts genom samtliga av våra kanaler med ett kvitto från BikePath/STHLM city cykel och service AB, 559351-5314.  

Försäkringsärende

BikePath utför skadebesiktning för dokumentation och rekommendation till försäkringsbolag kring skadad cykel, kostnaden för skadebesiktningen betalas av cykelägaren vid inlämning av cykel, skadevärderingen levereras digitalt under servicedagen.    

​Avbokning av servicetid

Avbokning sker senast 12h innan sista inlämningstiden för den bokade servicen, normal sista inlämningstid är 10.00. Event kan ha andra inlämningstider, utgår då från senast 22.00 dagen innan.

Ej eller sent avbokad service debiteras med 50% av den bokade servicekostnaden + faktureringsavgift, faktura skickas till den bokade mailadressen.