top of page

Garagerensning

Löpande avtal eller offert

Börjar er cykelparkering bli för trång? Har ni cyklar som inte längre används och tar upp onödig plats? 

BikePath ger er en hållbar, bekväm och långsiktig lösning.

Säsongstädning

Tjänsten Säsongsstädning är för er som vill boka ett enskilt tillfälle för en total garagerensing. I denna tjänst ingår och utförs nedanstående:

 •  Digital information om närstående rensning(städning) till hyresgäster, skickas med mail genom styrelsen

 • Fysisk information på plats i förråd/garage samt brevlådor

 • Påminnelse och utmärkning av alla cyklar

 • Städning och bortförsel av övergivna cyklar 

 • Förvaring hos BikePath i 3 månader

 • Övergivna cyklar tillfaller BikePath för att återvinnas eller servas och säljas för återbruk

Tidslinje för tjänstepaket säsongsstädning

Cirkulär Drift

Tjänsten Cirkulär drift är för er som vill ha en problemfri, hållbar och bekväm garagelösningen. 

Tjänsten innebär att varje lägenhet registrerar x antal cyklar, här kan föreningen välja att låta antalet vara fritt eller ha ett begränsat antal cyklar/lägenhet. 

I denna tjänst ingår och utförs nedanstående:

 •  Digital information om närstående rensning(städning) till hyresgäster, skickas med mail genom styrelsen

 • Digital info kring registrering av cykel

 • Fysisk information på plats i förråd/garage samt brevlådor

 • Påminnelse och utmärkning av alla cyklar

 • Städning och bortförsel av övergivna cyklar 

 • Förvaring hos BikePath i 3 månader

 • Övergivna cyklar tillfaller BikePath för att återvinnas eller servas och säljas för återbruk

 • Upprepning var 3:e månad innebär digital påminnelse om registrering samt ny kontroll/rensning

Tidslinje för tjänstepaket Cirkulär drift

Delbart Återbruk

Tjänsten Delbart Återbruk är för er som vill rensa upp och städa bland föreningens cyklar , övergivna cyklar ska sen kunna användas och delas av föreningens medlemmar. BikePath städar, märker upp och registrerar cyklarna hos polisen. Efter 3 månader sker en service på de övergivna cyklar som föreningen vill behålla, ägandet av cyklarna tillfaller fastighetsägaren/föreningen. 

Välj till inköp av delbara digitala lås för  ett komplett delbart återbruk av cyklarna, bästa valet för miljö och ett litet steg mot en minskad överkonsumtion. 

Tidslinje för tjänstepaket Delbart Återbruk
bottom of page